Δίχτυα ελαιοσυλλογής PΕ (Πολ/νίου) και σάκοι συγκομιδής.

Διαστάσεις
Διάσταση 1 Δίχτυ Ελαιοσυλλογής PΕ (Πολ/νίου) 5 Χ 8
Διάσταση 2 Δίχτυ Ελαιοσυλλογής PΕ (Πολ/νίου) 5 Χ 10
Διάσταση 3 Δίχτυ Ελαιοσυλλογής PΕ (Πολ/νίου) 6 Χ 10
Διάσταση 4 Δίχτυ Ελαιοσυλλογής PΕ (Πολ/νίου) 6 Χ 12
Διάσταση 5 Δίχτυ Ελαιοσυλλογής PΕ (Πολ/νίου) 7 Χ 12
Διάσταση 6 Δίχτυ Ελαιοσυλλογής PΕ (Πολ/νίου) 8 Χ 12
Διάσταση 7 Δίχτυ Ελαιοσυλλογής PΕ (Πολ/νίου) 7 Χ 14
Διάσταση 8 Δίχτυ Ελαιοσυλλογής PΕ (Πολ/νίου) 8 Χ 14
Διάσταση 9 Σάκος συγκομιδής 55 Χ 105

Δίχτυα και Σάκοι Ελαιοσυλλογής

  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο