Πατήστε δίπλα στο πεδίο "Διαστάσεις" για να δείτε τα όργανα μέτρησης οινοποιίας.

 
Διαστάσεις
Διάσταση 1 Πλωτό θερμόμετρο
Διάσταση 2 Μουστόμετρο με θερμόμετρο 37cm
Διάσταση 3 Μουστόμετρο
Διάσταση 4 Διαθλασίμετρο για κρασί
Διάσταση 5 Αλκοολόμετρο τσέπης

Όργανα Μέτρησης Οινοποιίας

  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Ετικέτες: οινοποιία, κρασί, εμφιάλωση, σταφύλια, θερμόμετρο, μουστόμετρο, αλκοολόμετρο, διαθλασίμετρο