Γυάλινες νταμιτζάνες για κρασί και λάδι με πλαστικό διχτάκι σε διάφορα λίτρα.

Πατήστε δίπλα στο πεδίο "Διαστάσεις" για να δείτε τα διαθέσιμα λίτρα.

Διαστάσεις
Διάσταση 1 Νταμιτζάνα κρασιού διάφανη ,γυάλινη,με δίχτυ 5 lt (η μεταλλική τάπα πωλείται ξεχωριστά)
Διάσταση 2 Νταμιτζάνα λαδιού γυάλινη με δίχτυ 5 lt (η μεταλλική τάπα πωλείται ξεχωριστά)
Διάσταση 3 Νταμιτζάνα λαδιού γυάλινη με δίχτυ και τάπα πλαστική 10 lt
Διάσταση 4 Νταμιτζάνα λαδιού γυάλινη με δίχτυ και τάπα πλαστική 15 lt
Διάσταση 5 Νταμιτζάνα λαδιού γυάλινη με δίχτυ και τάπα πλαστική 20 lt
Διάσταση 6 Νταμιτζάνα λαδιού γυάλινη με δίχτυ και τάπα πλαστική 25 lt
Διάσταση 7 Νταμιτζάνα λαδιού γυάλινη με δίχτυ και τάπα πλαστική 34 lt
Διάσταση 8 Τάπα μεταλλική για νταμιτζάνα κρασιού / λαδιού 5 lt
Διάσταση 9 Τάπα πλαστική για νταμιτζάνες λαδιού (10-15-20-25-34 lt )

Νταμιτζάνες γυάλινες

  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο